Tak produkuje się pyszny i bardzo słodki sok z trzciny cukrowej

121